top of page

Waterzuivering: proper water voor een gezond milieu

Waterzuivering

Water is een kostbaar goed waarmee bedachtzaam moet omgesprongen worden. Huishoudelijk afvalwater mag daarom niet zonder meer geloosd worden in de riolering. Bij waterzuivering worden organische en chemische afvalstoffen vooraf uit het water verwijderd. Zo wordt het biologische leven van grachten, rivieren en bij uitbreiding ook van meren en zeeën niet verstoord. Bij Pascal T’Jonck vindt u producten die een uitstekende zuivering van uw afvalwater garanderen.

Meer weten over waterzuivering?
Bel dan Pascal T’Jonck in Brugge voor supplementaire info of een vrijblijvende offerte.

bottom of page